1:24 am - Perşembe Temmuz 24, 2014

Siber Zorbalık Nedir?

Perşembe, 31 Mayıs 2012, 4:57 | Genel | 0 Yorum | Okundu 1568 Kez
by admin

Artık zorbalık yetmiyor. teknolojik gelişmelere paralel olarak zorbalar da kendilerine yeni yöntemler geliştiriyor. Artık zorbalığın böylesi… Siber zorbalık çağımızın hastalıklarından birisi haline gelmiş durumda.

Peki Siber Zorbalık Nedir Ve Kimler Siber Zorbadır

Bu kavramı literatüre sokan kişi  Kanadalı eğitimci Bill Belsey’dir.

Sİber Zorba: Bir birey veya bir grubun teknolojik iletişim araçları vasıtalarından bilgisayarlar, cep telefonları, çağrı cihazları, internet, zarar vermeyi amaçlayan web siteleri, bloglar, internette oynanan bazı oyunlar vs. vasıtasıyla kasıtlı olarak başkalarına zarar vermeyi amaçlamaktır.

Özellikle internetten yapılan Siber Zorbalıklarda zorbalığı yapan şahsın kimliği belli olmadığı için zorba daha rahat hareket edebilmekte, daha fazla kitleye daha kısa bir sürede ulaşabilmekte, toplumsal olarak daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Siber zorbalık bireysellikten çıkıp toplumsal bir sorun haline gelmektedir.

Özellikle çocuklar ve gençler bu zorbalıktan çok etkilenmekte. İnternet üzerinden yapılan birçok sohbetin sonrasında bir çok çocuk ve genç siber zorbalığa maruz kalabilmektedir.


5. 6. 7. ve 8. sınaflara yapılan bir araştırmaya göre  öğrencilerin yüzde 32′si siber zorbalığa bir şekilde karışıyor. Yüzde 14,73′ünün siber zorbalık yaptığı, yüzde 17.10′unun siber mağdur oldukları ve yüzde 5.31′inin hem siber zorba hem siber mağdur olduğu  tespit edildi.

Araştırmaya göre siber zorbalığa maruz kalanda zorbalığı yapan da erkek öğrencilerde daha fazla. Ayrıca Siber zorbalık eğitimle ters orantılı bir şekilde artıyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe siber zorbalık yapma oranı artıyor.

Öğrencilerin en çok karşılaştığı siber zorbalıklar ve oranları şöyle.  Küfürlü yazışmalar (yüzde 16.09), alay etmek (yüzde 11.42), izinsiz fotoğraf ve video paylaşımı (yüzde 11.42).

Siber zorbalık davranışlarına maruz kalan ergenlerde sosyal ilişkide bozulma, okuldan kaçma,  üzüntü, öfke, endişe, akademik başarısızlık, okul devamsızlığı, yalnızlık, depresyon ve intihar etme gibi ciddi sorunlar görülüyor.

SOSYAL AĞLARDA SİBER ZORBALIK. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER. 

YouTube Preview Image siber zorbalık nedir,siber yaz?lar,siber zorbalık nedir kısaca,siber zorbalık,siber saygı siber zorbalık

Yorum Yazın